26/52

Et billede af mine piger, en gang om uge, hver uge, i 2015.

A portrait of my children, once a week, every week, in 2015

 Josefine – elsker at komme ind til gederne når vi er i Zoo. (loves visiting the goats when we are at the zoo)

  Karoline – igang med fortælle mig noget mens vi venter på at Sankt Hans bålet bliver tænkt. (In the middle of telling me something while we wait for the bon fire to be lit)